Novinky
12.10.2020

Ako vybrať správnu hračku

V súčastnosti je veľmi veľký výber hračiek

Nie je dôležité, aby deti mali veľa hračiek, dôležitá je pre ne rôznorodosť a primeranosť veku.
Každá hračka má svoj účel. Dieťa sa učí hrať, objavovať, spoznávať a rozvíjať.

Láskou k hračke sa dieťa učí nezištnej láske k ostatným, preto nie je jedno s čím sa dieťa hrá a koľko hračiek má okolo seba. Potrebné je, aby malo správny typ hračky. Čím menej hračiek, tým dieťa vyvíja väčšiu kreativitu a variabilitu hry.

Hračka v detských rukách nadobúda aktívnu, alebo pasívnu úlohu v závislosti od veku a záujmu dieťaťa.
Medzi aktívne hračky, ktoré umožňujú variabilitu a pomáhajú rozvoju motoriky, kreativite a pozornosti patria rôzne skladačky- magnetické, kovové, drevené, puzzle, plastelína, alebo len obyčajný papier s pastelkami.

Pasívne hračky ako autíčka, bábiky, zvieratká, výbava kuchynky, pracovné nástroje dávajú zmysel, lebo dieťa k nej prilne, a tým podporuje emocionálnu stránku osobnosti dieťaťa,
a zároveň takéto hračky podporujú fantáziu pri hre.

Hračka v rukách dieťaťa sa stáva nástrojom, prostredníctvom ktorého môže dieťa v sebe objaviť cestu za povolaním, môže naplňať svoje sny, predstavy, objaviť v sebe niečo nové.
Každé dieťa je originálne. Niekedy má potrebu sa hrať so svojou hračkou samé a je krásne ho pozorovať pri hre ako si svoju hračku vychutnáva.

No zároveň je dôležité pestovať v dieťati aj túžbu po spoločnej hre s inými deťmi, či dospelými. Je dôležité povzbudzovať dieťa, aby sa dokázalo podeliť so svojou hračkou aj s druhými. Spoločné hry často odhalia aké vlastnosti v sebe dieťa ukrýva, ako reaguje pri hre, ako dokáže prijať prehru, či hrá férovo, či je trpezlivé. Sú to chvíle, kedy dieťa môžeme usmerniť, povzbudiť, vysvetliť. Pre jeho budúcnosť to má veľký význam, pretože život mu prinesie rôzne situácie, na ktoré bude musieť reagovať.

Ak  sa dieťa už v detstve pri hre učí tlmiť svoj hnev, prijímať prehru v dospelosti mu to prinesie úžitok vo vzťahu k druhým. V spleti týchto nekonečných možností výberu hračky, je na nás dospelých, aby sme dieťaťu pomohli vybrať tú správnu hračku, ktorá bude nielen formovať jeho charakter, ale na ktorú bude s láskou spomínať po celý život. No v pamäti neostáva spomienka na hračku ,ale predovšetkým na spoločné chvíle strávené pri hre.