Detské knihy

Najlepšie knihy pre deti sú tie, pri ktorých samotní rodičia užasnú. Presne pri týchto knihách sa deti učia od dospelých, ako to vyzerá, keď knihu listujete a užívate si ju.

Výber knihy pre dieťa je vzácnym miestom stretnutia rodiča a dieťaťa – príležitosťou, ako mu odovzdať svoj pohľad na svet, ale zároveň ho aj pozorne počúvať.

Dobré obrázkové knihy sa vyznačujú tým, že sa nedajú zaradiť do jednoznačnej vekovej kategórie. Viete si ich čítať s maľkáčmi, s ktorými jednoducho iba obzeráte obrázky, pomenúvate predmety a čítate základný príbeh. Staršie deti však už dokážu vnímať aj hru ilustrácií a textu a práve to, ako sa jedno opiera o druhé.